تبلیغات
دانلود پایان نامه - تحقیق نگاهی کلی به عملکرد نظام بانکی ایران و کمیته بال

دانلود پایان نامه

تحقیق نگاهی کلی به عملکرد نظام بانکی ایران و کمیته بال شامل 24 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  نگاهی کلی به عملکرد نظام بانکی ایران و کمیته بال  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-مقدمه

در طول دهه گذشته، تحقیقات بسیاری به منظور بهره وری از موسسات مالی انجام گرفته است. بسیاری از این مطالعات به کشور های توسعه یافته محدود می شود. تعداد مطالعات برای سیستم بانکی در کشور های در حال توسعه محدود بوده است ، هرچند در سال های اخیر تلاش برای اندازه گیری بهره وری و سود سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. با این حال تعداد کمی از این مطالعات به بررسی دقیق اندازه بانک با توجه به سلامت مالی آن پرداخته اند.

۲-مروری بر پژوهش های خارجی

در ادبیات اقتصادی، توجه به اندازه بهینه بنگاه از دیرباز مورد توجه کشورهای توسعه یافته بوده است. در میان مطالعات انجام شده در این حوزه می توان به مطالعه فلورنس ( ۱۹۳۳ ) اشاره داشت که برای محاسبه اندازه بهینه بنگاه ، روش میانه توزیع را معرفی کرد. در روش میانه توزیع، اندازه بهینه بنگاه ها بیش از حد واقعی تخمین زده می شود.(رفیعی شمس ابادی.۱۳۹۰)

از نظر تاریخی اولین بار هاتلینگ (۱۹۳۲) به بررسی ویژگی های تابع هزینه پرداخت سپس ساموئلسون(۱۹۴۷) آن را گسترش داده و مفهوم مرز بهای عوامل را ابداع کرد. هرچند که اقتصاددانان دیگری از قبیل ری و مک کلری (۱۹۵۷) در توسعه این مورد فعالیت داشتند اما شپارد (۱۹۵۳) با به وجود آوردن رابطه دوگانگی بین توابع هزینه و تولید انقلابی در تحقیقات اقتصادی بوجود آورد وی این روابط را براساس خواص مجموعه های محدب که توسط  فنچل(۱۹۵۱) ابداع شده بود بررسی کرد. از زمانی که کریستنس و همکاران (۱۹۷۳) برای اولین بار به بررسی مبانی نظری استفاد از تابع ترانسلوگ پرداختند دها مقاله و پژوهش در این زمینه در کشورهای مختلف انجام پذیرفته است.(ابریشمی.۱۳۹۰)

کریستنس و گرین (۱۹۷۶) به تعیین مقیاس اقتصادی بنگاه های تولید کننده برق در ایلات متحده آمریکا از طریق تخمین تابع هزینه ترانسوگ با روش isur به صورت مقطع زمانی برای دو سال ۱۹۵۵ و ۱۹۶۰ می پردازند و نتایج حاصل از پژوهش آنها بدین صورت است که در سال ۱۹۵۵ تمام بنگاه های تولید کننده برق دارای صرفه های ناشی از مقیاس بوده اند . در حالی که در سال ۱۹۷۰ قسمت عمده نیروگاه های برق آمریکا بازده ثابت نسبت به مقیاس داشته اند .شلدون و گروئیل ( ۱۹۷۶ ) در پژوهشی با عنوان تخمین اندازه بهینه فرآورده های غذایی برای تخمین اندازه بهینه صنعت فرآورده های دامی از روش تحلیل بقا استفاده کردند.  آنها در پژوهش خود هشت صنعت تولید فرآورده های لبنی را بر اساس درصد افزایش در میزان تولید هر صنعت بین سال های۱۹۶۳و ۱۹۷۲ طبقه بندی کرده و مشاهده کردند صنایعی که میزان تولید آنها کاهش یافته است، صنایعی بودند که درآن ها تعداد بنگاه های با اندازه بهینه در طی این دو مقطع زمانی کاهش یافته است. گارباو و رنارد (۱۹۷۷) به تحقیقاتی در بانک های فرانسه پرداختند و با مقایسه ۹۴ بانک این کشور به این نتیجه رسیدند که افزایش بازدهی نسبت به مقیاس وجود دارد این نتیجه بعدها نیز در مطالعات دیش و و کازوتا (۱۹۹۳-۱۹۸۸) به اثبات رسید. کازوتا و همکاران به این نتیجه رسیده اند که صرفه اقتصادی در هر سایزی وجود دارد و بانکهای کوچک با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس مشخص شده اند هانتر و تیم (۱۹۸۷و۱۹۸۶) با تحقیقاتی بر روی بانک های بزرگ آمریکا به شواهدی دست یافتند که نشان از وجود صرفه اقتصادی در این بانک ها می بود ارگیلا (۱۹۹۰) به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ کارخانه فولاد سازی آلگوما در کشور کانادا می پردازد در این مطالعه هزینه تابعی از نیروی انسانی سنگ آهن خدمات سرمایه ای و شاخص تغییرات فنی است و نگارنده نتیجه می گیرد  که فن آوری تولید فولاد در کارخانه مذکور یک فن آوری با ضرایب ثابت نیست و همچنین براساس کششهای جانشینی براورد شده نیروی انسانی با سنگ آهن و کک رابطه جانشینی دارند و بین سنگ آهن و کک رابطه مکملی وجود دارد پولی و هامفری ” نقش هزینه های ثابت و مکمل در تعیین محدوده اقتصاد و هزینه طرح بانکداری محدود” را در سال ۱۹۹۳بررسی نمودند. در بانکداری محدود پیشنهاد جداسازی سپرده های بیمه شده از انواع وام ها مطرح گردید و با استفاده از داده های بانک های بزرگ ایالات متحده و بررسی هزینه های تولید به این نتیجه رسیدند که با طرح بانکداری محدود هزینه تولید خالص به مقدار ناچیزی تغییر می نماید.(عمادزاده.۱۳۸۰)

برگ با رویکرد تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک ها را در نروژ سوئد و فنلاند در سال ۱۹۹۳ بررسی کرد . نتیجه نشان داد که بزرگترین بانک سوئدی بیشترین کارایی دارد و از این رو به این نتیجه رسید که آنها دارای بهترین موقعیت برای گسترش بازار بانکداری شمال اروپا هستند.(ابریشمی.۱۳۹۰)

ری و سانیال در سال ۱۹۹۵ طی بررسی انجام شده در کشور هند گزارش کردند که در اقتصاد با ساختار گسترده با بزرگتر شدن اندازه بانک ها میزان هزینه های آن ها کاهش می یابد. هم افزایی در ارائه خدمات می تواند هزینه های مالی را به دلیل تولید مشترک (دامنه هزینه) کاهش دهد و یا درآمد را به علت مصرف مشترک (دامنه درآمد) افزایش دهد این طرح در سال ۱۹۹۴ توسط پولی , هامفری و برگر مطرح و تحقیقات انجام شده نشان داد که دامنه هزینه اقتصادی بین سپرده های بانکی و وام تفاوت کمی دارد .دامنه اقتصادی درامد برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی بانک های کوچک و بزرگ از نظر اینکه در مرز درامد کارا هستند یا خیر طی سال  های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۰ یک گسترش قدرت بانکداری در هم افزایی را نشان دادند. به طور خلاصه در نتایج بدست آمده هیچ شواهدی که از نظر آماری معنی دار باشند در رابطه با اینکه هنگامی که سپرده و وام به طور مشترک ارائه شود نه به طور جداگانه درآمد بیشتر می شود، بدست نیامد . این نتیجه برای همه انواع بانک ها برقرار بود . باید در نظر داشت این نتایج فقط برای خدمات موجود بانک هاست و ممکن است با گسترش قدرت خدمات بانکی انواع سود ایجاد گردد . سپرده ها و وام در حال حاظر معمول ترین ترکیب را در هزینه و درآمد و دامنه سود دارند و اگر کمی سود افزایش یافت نباید خوش بینانه گفته شود سود مزبور حاصل ارائه خدمات مشترک بانکی با سایر خدمات  مالی است .

بررسی بحران بانک های خصوصی کشورهای آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷ که موجب واگذاری آنها به بخش دولتی شد، نشان از آن دارد که مطالعه روند تغییر شاخصهای سرمایه ای، کارایی و نقدشوندگی می توانست علیرغم عملکرد سودآور آنها طی سالهای پیش از بحران، وقوع آن را پیش بینی کند.

السون  و  فورد شاخصهایی مانند میزان سود سپرده ها، نسبت »تسهیلات اعطایی به کل سپرد هها، هزینه حقوق پرسنل، هزینه های عملیاتی، نسبت درآمد حاصل از تسهیلات به تسهیلات اعطایی و .. را به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد بانک ها مد نظر قرار داده اند. فزلان صوفیان  برای اولین بار کارایی بخش بانکداری مالزی را در بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار داد.

وی در تحلیل خود از متغیرهایی مانند اندازه بانک، سودآوری ومالکیت استفاده کرده است. یافته ها به وضوح نشان از درجه بالای ناکارایی بخش بانکداری مالزی بویژه یک سال بعد از بحران آسیای شرقی حکایت داشت.

ایمبرانی و لویز در سال ۲۰۰۵ تحقیقی بر روی ۵۹۰ بانک ایتالیا در دوره زمانی ۱۹۹۷-۱۹۹۴ انجام دادند آنها کارایی هزینه کارایی درامد و کارایی سود را جهت مقایسه وضعیت کارایی بانک ها و بررسی رابطه کارایی بانک با اندازه آن به کار بردند . با استفاده از روش پارامتری مرز تصادفی و تحلیل پوششی دادها تابع ترانسلوگ و رویکرد واسطه گری متغیرهای نیروی کار سرمایه و وجوهات جمع آوری شده را به عنوان نهاده و متغیرهای پس انداز وام به موسسات غیرمالی وام به بانک ها و خرید اوراق بهادار را به عنوان ستانده در نظر گرفتند نتایج بررسی حاکی از آن بود که بانک های بزرگتر به طور نسبی از لحاظ سود و درآمد کاراتر و از لحاظ هزینه کمتر کارا هستند همچنین نتایج نشان داد که کارایی هزینه و سود در طول زمان تحقیق افزایش و کارایی در امد کاهش داشته  است .


جهت دانلود متن کامل تحقیق نگاهی کلی به عملکرد نظام بانکی ایران و کمیته بال کلیک نمایید

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :