تبلیغات
دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پاورپوینت گیاه بابونه و خواص دارویی آن شامل  33 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   گیاه بابونه و خواص دارویی آن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

گیاه بابونه از قدیمی ترین گیاهان دارویی شناخته شده توسط انسان است.

یونانیان باستان این گیاه را به دلیل بوی خاص آن سیب زمین می‌نامیدند.

بابونه گیاهی است که تقریباً در تمام نقاط جهان بصورت خودرو می‌روید ولی نمونه‌های پرورش یافته این گیاه از نظر مصارف درمانی بر انواع وحشی آن مزیت دارد.

کشت این گیاه در مقیاس وسیع از ۲۰ سال پیش در اغلب کشورهای غربی آغاز شده است. و در حال حاضر نیاز صنایع مختلف به گلهای بابونه در حدود ۴۰۰۰ تن ( گل خشک) است.

کشورهای عمده تولید کننده بابونه عبارتند از:

مجارستان – روسیه – آرژانتین – آلمان- چک – اسلواک – فنلاند – مصر و اخیراً هندوستان  .

مشخصات گیاهشناسی:

از خانواده compositae

تیره فرعی Radiae

علفی و یکساله

ریشه         مخروطی

ساقه         استوانه‌ای

برگ         کشیده و نیزه‌ای

گل

میوه         فندقه

انواع بابونه :

۱- رومی « شیرازی»

محل رویش: در نواحی مختلف اروپا مانند فرانسه و ایتالیا

این گیاه در ایران بصورت وحشی نمی‌روید.

ترکیب شیمیایی: انتمیک اسید، سولفور، یک الکلوئید به نام آنتمین، یک گلوکوزید تلخ.

 

2- آلمانی ( رسمی ) :

محل رویش : این گیاه بومی اروپا است و در تمام مناطق اروپای مرکزی مخصوصاً در استپهای مجارستان فراوان است.

در ایران  نیز  در برخی مناطق شمالی و همچنین در جنوب در شوشتر به صورت خود رو میروید .

ترکیب شیمیایی : آلفا هتروزید ، ایزوآمیل ، مالیک اسید ، انژلیک اسید و سالسلیک اسید

 

3- گاوی « معمولی»

انواع بابونهگاوی :

– گونه های مختلف بابونه گاوی  که هیچک در ایران نمی‌رود :

Matricaria inodora .

Matricaria discoidea .

Matricaria multiflora.

Adenocarpum Helichrysum

Helichrysum articulatum.

Helichrysum crispum .

Helichrysum imbricatum.

Helichrysum psilolepis

 

4- بابونه بزرگ :

محل رویش : موطن اصلی آن مناطق ایران و عراق بوده است که از آنجا با عبور از مناطق مدیترانه در همه جهان گسترده شده است .

ترکیب شیمیایی :الکل بورنئول یا کامفول  ، انواع ترپنها

 

5- بابونه وحشی :

محل رویش : پراکندگی آن در نواحی جنوب غربی اروپا ،آسیا و آفریقا همچنین در بعضی نواحی آمریکا به صورت نیمه وحشی در آمده است .

در ایران در آذربایجان غربی و جنوب غربی ایران میروید.

ترکیب شیمیایی : ماده آنتمیک اسید و یک ماده قابل تبلور با ترکیب شیمیایی نامعین .


جهت دانلود متن کامل  پاورپوینت گیاه بابونه و خواص دارویی آن کلیک نمایید

نظرات() 

پاورپوینت کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) شامل  33  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)  می باشد

وجهه تسمیه کاخ آپادانا (داریوش اول)

آپادانا واژه ی فارسی وبه معنای تالارستوندارمی باشد با توجه به تالارستوندارکاخ (تالاربارعام) واز آنجا که به عنوان اولین تالارستوندارایران شناسایی وحفاری شده است تمام مجموعه کاخ به این نام نامیده شده است. همچنین با توجه به اینکه کاخ آپادانا به وسیله داریوش اول هخامنشی (۵۱۲ ـ ۵۱۶) ساخته شده است به کاخ داریوش اول هخامنشی نیز معروف می‌باشد.

 تاریخچه بنای کاخ آپادانا

داریوش درسال ۵۲۲ پیش از میلاد به سلطنت رسید پس از آنکه داریوش توانست مدعیان سلطنت را از پیش روی بردارد وآرامش را دوباره به کشورباز گرداند درصدد برآمد سرزمینهای متصرفی را که متشکل از کشورهای بسیاری بودرا با سیاستی خاص اداره کند که این خود مستلزم آن بود که جایگاهی را به عنوان مرکزیت امپراطوری خود برگزیند.

هرچند سرزمینهای متصرفی آن به حدود ۳۰ کشوریا ایالت می‌رسید ولی چند نقطه را مرکزیت بخشید که از آن جمله است شهرپارسه یا تخت جمشید امروزی، همدان، بابل وشوش. درهریک از این مراکز اقدام به برپایی کاخهایی نموده است که هریک از این کاخها هرچند دراصول کلی یکسان می‌نمایند ولی درجزئیات تفاوت هایی نسبت به هم دارند.

الی ایحال به توجه به گستردگی امپراطوری هخامنشی (از سند تا نیل) برآن شد تا شوش را که تقریباً درمزکز امپراطوری واقع شده بود به پایتختی برگزیند. بدون شک دراین انتخاب شکوه وعظمت دیرینه شوش به عنوان پایتخت فرمانروایان ایلام که وی خودرا وارث آنان نیز می‌دانسته درنظربوده است. از سوی دیگرچون پاسارگاد پایتخت کورش وکمبوجیه (ازشاخه دیگرهخامنشیان) بوده است. اونخواسته آن شهررا مرکز فرمانروایی خود سازد وازاین روشوش را به پایتختی خود برگزید.

داریوش دستورداد تا کاخی باشکوه آن چنان که درخورفرمانروایی وی باشد درشوش برپا دارند، لذا معماران با توجه به جمیع مسائل، تپه آپادانا را به این منظورانتخاب کردند. البته باید توجه داشت که این تپه نیز همچون تپه اکروپل (ارگ) وشهرشاهی دارای لایه‌های باستانی می‌باشد که برروی تپه ماهورهای طبیعی شکل گرفته است. بدین سان کاخ اصلی داریوش برروی این تپه (آپادانا) بنا شدو اقامتگاههای درباریان تأسیسات دولتی برروی دوتپه اکروپل (ارگ) وشهرشاهی ایجاد شد. (ر. ک. به تصویرـ۲).

آنچه مورد نظرما می‌باشد تپه آپادانا است باستان شناسانی که درمورد تپه آپادانا به پژوهش پرداخته اند تقریباً متفق القول هستند که اصول معماری بابل سرمشق معماران آپادانای شوش بوده است. گیرشمن براین باوراست که کاخهای هخامنشی شوش ملهم از بناهای ایلامی شوش است چه این باشد یا آن پذیرفتنش دوراز ذهن نیست زیرا که داریوش خود درکتیبه یادگاری بنای آپادانای شوش به صراحت درهمکاری معماران وهنرمندان سرزمینهای تابعه سخن می‌گوید واین را نیز می‌بایست پذیرفت که اصول وفرهنگ دوره هخامنشی فرهنگ وهنر تلفیقی است، تلفیقی از همه هنرهای خوب ساکنان سرزمینهای تابعه.

منتهی نکته دراین است که ذوقی سلیم، هنرمند وهنرشناس آگاهانه این عمل را به انجام رسانیده است که درعین تکثر، وحدت را درآن می‌یابیم. شاید این خود یکی از نکات بسیارظریفی است درسیاست کشورداری عصرهخامنشی که از داریوش آغاز شده وتا انتهای این دوره ادامه یافته است. بدین سان که یا مصالح وموادساختمانی از هرسرزمینی به شوش یا تخت جمشید حمل شده است ویا اینکه هنرمندان سرزمینهای دیگردربرپایی آنها دخالت داشته اند یا اینکه مصالح مورد نیاز به همراه هنرمندانشان آورده شده اند بدین سان است که تمام ملل تابعه دراین قبیل شهرها رنگ وبوی فرهنگی خودی را می‌یافتند واحساس بیگانگی نداشتند.

گیرشمن معتقد است داریوش پس از مدتی کوتاه که دربابل اقامت کرد شوش را محتملاً درسال ۵۲۱ پیش از میلاد پایتخت خود قرارداد. امستدنیز با استناد به کتیبه یادگاری آپادانا که درآن داریوش آرزوی پایداری عمرویشتاسپ پدرخودرا دارد، می‌گوید زمانی که این سند نوشته شده ویشتاسپ هنوززنده بود پس این کاخ درنخستین سالهای پادشاهی پسرش ساخته شده است از آنجایی که تخت جمشید پس از شوش برپاشده است درکتیبه یادبود بنابه نام ویشتاسپ برخوردنمی شود چراکه اودراین زمان درقید حیات نبوده است.

ویژگیهای معماری کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)

آپادانا کاخی است مرتفع وپهناورکه ازواحدهای مختلفی تشکیل شده است این واحدها شامل تالاربارعام، حرمسرا، دروازه، حیاطهای شرقی وغربی ومرکزی، ایوانهای شمالی، شرقی وغربی ودیگربخشها می‌باشد.

جهت دانلود متن کامل پاورپوینت کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) کلیک نمایید

نظرات() 

یکشنبه 24 بهمن 1395

پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت

نویسنده: نگار موسوی   

پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت شامل  42  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  مراحل توسعه مدیریت  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه

 

پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.

جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند:

١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد.

۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین الگوی مدیریتی ﭙیچیده ای لازم بود.

۳- جامعۀ صنعتی : تولید هم اضافه وهم متنوّع شد.

۴- جامعۀ خدماتی.

۵- عصراطلاعات وارتباطات: بازارهای مجازی بوجود آمدند.

مدیریت حرفه ای اززمان انقلاب صنعتی شکل گرفته است

مراحل توسعۀ مدیریت

۱- مکتب کلاسیک ها (١۹۲٠-١۸۸٠) : تٲکید بر ساختار ومنابع زیرزمینی وفنّی  ۲- مکتب نئوکلاسیک ها(١۹۴٠-١۹۲٠) : تٲکید بر عامل انسانی در کنار عامل فنّی.

۳- مکتب سیستمی (١۹۶٠-١۹۴٠) : نگاه کل گرایانه.

۴- مکتب اقتضائی (١۹۶٠تا کنون) : هیچ روشی فی نفسه قابل رد یا تردید نیست.موقعیت گرائی It depents

مکتب نئو کلاسیک ها مکتب روابط یا منابع انسانی است وبامطالعات التون مایو(هارثون) آغازگردیدکه به اهمیّت عامل انسانی ﭙﯽ برده شد.ازنظرمایو    Ahappy  worker is a productive worker. دراین مکتب تاکید برانسان و عامل فنّی است  Social & Teechnical.علم مدیریت منابع انسانی ازاین مکتب آغازمی گردد.درمکتب کلاسیک منابع فیزیکی وزیرزمینی مورد توجّه قرار داشتند امّا در مکتب نئوکلاسیک تاکید بر منابع روزمینی بود.درعصرکنونی کشورهائی موفّق اندکه منابع انسانی توسعه یافته وغنی داشته باشند.امروزه شاخص (Human Development Index)H.D.I از جمله امیدبه زندگی حق انتخاب(دموکراسی) و…

مبنای توسعه قرار داده شده. جوامع کنونی بیشتربه سمت کسب وکار مجازی حرکت میکنند وبرای رفتن به کسب وکارمجازی نیاز به منابع انسانی توسعه یافته داریم امّا متٲسفانه درکشورما اهمّیت منابع انسانی چندان که باید موردتوجّه قرارنمی گیرد واهمیّت مدیران به ترتیب زیراست:

١- مدیر تولید    ۲- مدیر مالی       ۳- مدیر بازاریابی     ۴- مدیر منابع انسانی

سطوح موردبحث مدیریت منابع انسانی به طور کلّی درجهان عبارتنداز:

١- واحدسازمانی  ۲- سازمانی        ۳- ملّی                    ۴- بین اللملی            ۵- چند ملیّتی          ۶- جهانی

استراتژیک ترین عامل برای توسعۀ کشورها منابع انسانی قلمداد میشود. درهمین زمینه دو بحث مطرح شده است :

١- مدیریت منابع انسانی استراتژیک : نگاه بلندمدّت برای مدیریت کردن منابع انسانی در یک سازمان است .

۲- مدیریت استراتژیک منابع انسانی : نگاه بلندمدّت برای مدیریت کردن منابع انسانی در یک کشور است .

تعاریف واهداف مدیریت منابع انسانی

◄ مدیریت منابع انسانی : عبارت است ازجذب واستخدام آموزش وبهسازی به کارگیری وانتصاب ونگهداشت منابع انسانی درجهت تحقق اهداف سازمان .

این چهارفرآیند فرآیندهای اساسی مدیریت منابع انسانی می باشند .

درمدیریت منابع انسانی استراتژیک فرآیندهای اساسی باید با توّجه و نگاه به استراتژیهای سازمان صورت گیرد ومستقل ازاین استراتژیها عمل نشود .امّا درمدیریت استراتژیک منابع انسانی فرآیندهای اساسی با توّجه به استراتژیهای ملی تنظیم میگردد ودرواقع مقیاس بحث به سطح ملّی افزایش می یابد وساماندهی مدیریت منابع انسانی درسطح کلان قرارمی گیرد .

◄ استراتژی : مجموعۀ اقدامات مهّم واساسی برای رسیدن به اهداف است  .

مدیریت منابع انسانی استراتژیک ومدیریت استراتژیک منابع انسانی باهم مرتبط هستند و نمیتواننداز یکدیگر مستقل باشند در حقیقت اطلّاعات مدیریت استراتژیک منابع انسانی ورودی مدیریت منابع انسانی استراتژیک وخروجی دوّمی ورودی اوّلی است .موضوع بحث دراین درس درحد مدیریت منابع انسانی استراتژیک میباشد . تمام فعالیّتهای مدیریت منابع انسانی باید با توّجه به استراتژیهای سازمان انجام شود ودرغیراین صورت به شکست منجّر خواهد شد .

وظایف مدیریت منابع انسانی

این وظایف در قالب چرخه ای بنام چرخۀ مدیریت منابع انسانی معّرفی می گردند.( هرمدلی که در قالب چرخه داده شود به این معناست که عناصر مدل نسبت به هم رجحان ندارند واگر هریک از اجزا نباشد چرخه ازهم گسسته میشود ومدیریت منابع انسانی نیز صورت نمی گیرد امّا در سلسله مراتب عناصر نسبت به هم رجحان والویّت دارند .)


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت کلیک نمایید

نظرات() 

یکشنبه 24 بهمن 1395

پاورپوینت تراریوم

نویسنده: نگار موسوی   

پاورپوینت تراریوم شامل   46 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد تراریوم   می باشد

تعریف:

تراریوم از نظر معنی، باغ مینیاتوری در یک جام می باشد. تراریوم کلکسیونی از گیاهان کوچک است که در ظرفهای محدود و شفاف رشد می کنند. به عبارت دیگر، تراریوم باغ کوچک و خانگی است که در ظرف شیشه ای نگهداری می شود. درست کردن تراریوم که با سرخس و یا دیگر گیاهان کوچک پر می شود یک راه عملی و جالب برای داشتن منظره ای مینیاتوری در خانه می باشد.

تاریخچه: ( دوتاریخچه مد نظر است)

۱)تاریخچه تراریوم به دوران سلطنت ملکه ویکتوریا برمیگردد. وقتی که جستجوگران گیاهان عجیب و غریب را از سفرهایشان به سرزمینهایشان می بردند، آب و هوا برای رشد موفق این گیاهان خارج از منطقه ای محصور، بسیار نا مناسب بود. بنابراین جعبه های مخصوصی از شیشه ساخته شده بود برای کاشت این گیاهان نادر و کمیاب

۲)سال ۱۹۸۲ اولین تراریوم ساخته شد.

آن هم بر اثر تحقیقات جانبی یک دانشمند گیاه شناسی و عضو انجمن سلطنتی انگلیس دکتر ناتانیل وارد برای اینکه دگردیسی عده ای از پروانه ها را از نزدیک ببیند یک فضای زیستی در داخل محفظه شیشه ای ایجاد کرد و در آن گیاهان کوچکی پرورش داد به این ترتیب برای اولین بار از گیاهانی که ریشه در خاک دارند در یک محفظه شیشه ای استفاده شد.

مزایای تراریوم:

تراریوم ها، چون رطوبتشان را در یک چرخه حفظ میکنند، به توجه بسیار کمی نیاز دارند. وقتی که تراریوم کاشته می شود رطوبت داخل جام گیاه را مرطوب نگه می دارد، در نتیجه آنها به مواظبت خیلی کمتری نیاز دارند به علت حفظ رطوبت در یک چرخه، فاصله آبیاری در یک تراریوم بسته می تواند ۱ ماه و یا حتی بیشتر هم باشد.

وقتی ما فضای کافی و بودجه مناسب برای ایجاد باغچه در منزلمان نداریم ایجاد تراریوم می تواند موضوع زیبا و جالبی باشد.

با ساختن تراریوم می توان گیاهان تابستانی را در تمام سال حتی در فصل زمستان نیز در منزل حفظ کرد. به عبارت دیگر ما می توانیم انواع گیاهانی که در محیط طبیعی منزل امکان نگهداری از آنها وجود ندارند، را داشته باشیم.

تراریوم شیوه مناسبی برای آموزش رشد گیاهان و نحوۀ اثر متقابل بین گیاه و محیط به دانش آموزان می باشد.

مردم در مناسبتهای مختلف برای یکدیگر دسته گل به عنوان هدیه می برند. تراریوم می تواند جایگزین بسیار خوبی برای دسته گل باشد. زیرا از یکطرف می تواند بسیار زیبا و جذاب طراحی و ساخته شود و از طرف دیگر ماندگاری بسیار بیشتری نسبت به یک دسته گل دارد.

با توجه به مشغله ها و گرفتاری هایی که مردم در این زمان دارند، وقت و حوصله زیادی برای پرداختن به گیاهان و گلها و نگهداری و مواظبت ازآنها ندارند. ما به وسیلۀ تراریوم می توانیم این مشکل را برطرف کنیم زیرا ساخت و کاشت تراریوم آسان می باشد، همچنین به مواظبت و مراقبت زیادی احتیاج ندارد. ما به وسیلۀ تراریوم می توانیم جلوه ای از طبیعت را به منزلمان بیاوریم. با توجه به موارد بالا اگر مردم نسبت به تراریوم آگاهی پیدا کنند، این محصول بازار بسیار خوبی می تواند پیدا کند در نتیجه از نظر درآمد زایی نیز می تواند مؤثر باشد

 

وسایل مورد نیاز:

اندازۀ ظرفها باید طوری انتخاب شوند که بزرگی آن برای احاطۀ ۲ یا چند گیاه کافی باشد. مثل تنگ ماهی،

ظرف شیشه ای شکلات، آکواریوم، ظرفهای شیشه ای مربا یا بطری بزرگ.

برای افراد مبتدی، پیشنهاد می شود که یک ظرف بزرگ و در باز مانند آکواریوم انتخاب شود. کارکردن داخل آن بسیار آسان است و با کسب تجربه شا می توانید از چوبهای بلند و یا بیلچه برای کاشتن گیاهان در ظروفی که دهانه آن کوچک است استفاه کنید.

هر ظرف تمیز می تواند برای ساختن تراریوم استفاده شود. نیاز اصلی این است که مانع دخول آب شود. چیزهائی را انتخاب کنید که به اندازه کافی برای جا دادن گیاهان بزگ باشند و سرپوش آن طوری باشد که مانع خروج رطوبت گردد. کوزه، بطری، آکواریوم ظرفهائی هستند که بطور معمول مورد استفاده قرار میگیرند. طراحی های دیگر مانند بلوکهای شیشه ای می توانند به دکور منزل زیبائی ببخشند.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت تراریوم کلیک نمایید

نظرات() 

مقاله تناسخ و معاد جسمانی؛ سنخیت یا غیریت؟ شامل  29  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد   تناسخ و معاد جسمانی؛ سنخیت یا غیریت؟  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

 

تناسخ، از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مختلف با قومیت‌ها و آیین‌های گوناگون بوده است. از سوی دیگر، معاد جسمانی از جمله آموزه‌هایی است که نصوص قرآنی بر آن دلالتی آشکار داشته و همواره مورد اعتقاد مسلمانان بوده است. با وجود این، آموزة معاد جسمانی همواره انتقادات جدی به خود دیده که یکی از آنها مساوق ‌بودن با تناسخ است که باور عمومی بر استحالة آن استوار است.

 

آنچه در این نوشتار می‌آید، تبیین رابطة میان تناسخ و معاد جسمانی به جسم عنصری از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان، و آن‌گاه ارائة دیدگاه برگزیده از سوی نویسنده است. بر اساس مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش، از دیدگاه ابن‌سینا و ملّاصدرا معاد جسمانی به جسم عنصری، مصداق تناسخ است. با این‌حال، متکلمان به دلیل نگاه خاص خود به تناسخ، چنین سنخیتی را برنمی‌تابند.

 

کلیدواژه‌ها: تناسخ، تناسخ ملکی، تناسخ ملکوتی، معاد جسمانی، معاد روحانی،‌ جسم برزخی.

 

مقدمه و طرح بحث

 

از جمله باورهای مهم و مشترک میان تمام ادیان آسمانی، اعتقاد به معاد و حضور انسان­ها در سرایی دیگر، برای حسابرسی اعمال است. در این میان، برخی پیروان ادیانی همچون هندوئیسم، منکر معاد ـ آن‌گونه که پیروان ادیان آسمانی بدان معتقدند ـ شده­ و به‌جای آن، بر آموزة تناسخ بسیار تأکید کرده­اند. به باور ایشان، آدمی نتیجة اعمال خود را در دوره­های بازگشت خود به این جهان، می‌بیند. کسانی که کار نیک یا بد انجام داده­اند، در مرحلة بعد به بدن انسان متنعم یا بیچاره‌ای منتقل می‌شوند و زندگی مرفه یا بدی خواهند داشت؛ (نسخ) و آنان که کارهای بد آنها فراوان باشد، در بازگشت، با بی‌نوایی و فلاکت همراه خواهند بود و چه‌بسا به شکل حیوان (مسخ)، یا نبات (فسخ) و یا جماد (رسخ) بازگشت کنند. این چرخه زندگی همواره ادامه دارد تا آنکه شخص به موکشا ـ به معنای آزادی و نجات ـ دست یابد. (هینلز، ۱۳۸۵، ص۵۳۸؛ توفیقی، ۱۳۸۵، ص۳۳ و ۳۴)

 

صرف‌نظر از دیدگاه خاص هندویان، مسلمانان نیز دربارة کیفیت معاد، دیدگاه واحدی ندارند. در‌حالی­که به گزارش ملّاصدرا جمهور فلاسفه و پیروان مکتب مشا، تنها معاد روحانی را قبول دارند. (ملاصدرا، ۱۹۸۱م، ج۹، ص۱۶۵)، فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی معاد جسمانی ـ به‌معنای بازگشت بدن عنصری و انتقال روح به آن برای محاسبة اعمال ـ را مورد اتفاق مسلمانان می‌دانند (طوسی، ۱۴۰۵ق، ص۳۹۳ و ۳۹۴) و علّامه مجلسی نظریة معاد جسمانی را از ضروریات دین، و منکر آن را از زمرة مسلمانان خارج می­داند. به گفتة ایشان، آیات قرآن چنان نص در معاد جسمانی‌اند که قابل تأویل نیستند، چنان‌که روایات نیز متواترند. (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج۷، ص۴۷)

 

یکی از دلایل عمدة اختلاف‌نظر در ‌این‌باره، به رابطة خاص میان تناسخ و معاد جسمانی به جسم عنصری برمی‌گردد. بدین بیان که برخی فیلسوفان، معاد جسمانی به جسم عنصری را مصداق تناسخ دانسته‌اند و با توجه به باور عمومی دربارة استحالة تناسخ، معاد جسمانی به جسم عنصری را نیز محال شمرده‌اند؛‌ از‌این‌رو، یا به‌کلی منکر معاد جسمانی شده یا آنکه معاد جسمانی به جسم عنصری را محال و به‌جای آن، معاد جسمانی به جسم برزخی را پذیرفته‌اند. در مقابل، اغلب متکلمان و عالمان دینی با توجه به انبوه آیات و روایاتی که دلالتی روشن بر جسمانی ‌بودن معاد دارند، نظریة معاد روحانی ـ جسمانی به جسم عنصری را پذیرفته و آن‌گاه که با مشکل سنخیت آن با تناسخ مواجه شده‌اند، یا تعریف تناسخ را ضیق کرده‌اند ـ به‌گونه‌ای که شامل معاد جسمانی نشود ـ (ر.ک: تفتازانی، ۱۴۰۷ق، ص۶۸) یا آنکه این قسم از تناسخ را به ‌دلیل بیان شارع، جایز دانسته‌اند. (ر.ک: غزالی، ۱۳۸۲، ص۲۸۶)

 

با توجه به آنچه گذشت، ضرورت پرداختن به این پرسش مهم روشن می‌شود که اگر از سویی، به گفتة‌ اغلب قریب به اتفاق عالمان، تناسخ محال است و از سوی دیگر، معاد جسمانی به جسم عنصری، به گفتة فیلسوفان بزرگ عالم اسلام ـ چنان‌که خواهد آمد ـ مصداق تناسخ است، چگونه شریعت محمدی(ص) بر اساس دلالت روشن انبوهی از آیات و روایات، از وقوع آن خبر داده است؟

 

در این نوشتار، پس از بحث مفهوم‌شناسی و تعیین محل نزاع،‌ ابتدا با دیدگاه دانشمندان در ‌این‌باره آشنا می‌شویم؛ آن‌گاه تحلیل برگزیده در این‌ خصوص ارائه خواهد شد.

 جهت دانلود متن کامل مقاله تناسخ و معاد جسمانی؛ سنخیت یا غیریت؟ کلیک نمایید

نظرات() 

یکشنبه 10 بهمن 1395

مقاله جستاری در کلام قرائیمی

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله جستاری در کلام قرائیمی شامل   32 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد   جستاری در کلام قرائیمی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

 

در طول قرون وسطی جریان‌های فکری مختلفی در میان یهودیان پدید آمد. جریان کلامی قرائیمی و حاخامی از جمله جریان‌های مطرح در آن دوره است که با تأثیرپذیری از معتزله بصره درصدد توجیه و تبیین آموزه‌های یهودی برآمد. به رغم زبان و منبع الهام مشترک حاخام‌ها و قرائیمی‌ها، اختلاف اساسی آنها به انکار سنت از سوی قرائیمی‌ها برمی‌گردد. قرائیمی‌ها تنها به مرجعیت کتاب مقدس قائل بودند و برای سنت یا تورات شفاهی، که به زعم حاخام‌ها به لحاظ اعتبار و قداست همچون تورات مکتوب است، هیچ‌گونه اعتباری قائل نبوده، و آن را برساخته ذهن حاخام‌ها می‌دانستند. هرچند نام قرائیمی‌ها بیشتر از نام رقیبشان با علم کلام تداعی می‌شود، اما آثار چندان زیادی از ایشان در دسترس نیست. نظر به اینکه تاکنون تحقیق مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است، این پژوهش با ارائه گزارش اجمالی از برخی آراء و افکار چند شخصیت مطرح فرقه فوق و نیز در مواردی میزان وام‌داری آنها به معتزله، می‌تواند راه را برای بحث‌های جدید، هموار سازد.

 

کلیدواژه‌ها: کلام قرائیمی، کلام معتزلی، عنان‌بن داود، یعقوب قرقسانی، یافث‌بن علی.

 

 

مقدمه

 

فرقة قرائیم در نیمه دوم قرن هشتم در بابل پدید آمد. عنان یا عانان‌بن داود، بنیان‌گذار فرقه قرائیم در عهد منصور خلیفة عباسی می‌زیست. وی در مصر، فلسطین و ایران پیروانی پیدا کرد. دربارة عنان اطلاعات زیادی در دسترس نیست. وی پسر رأس‌الجالوت بغداد بوده و هرچند از شانس بالایی برای رسیدن به این مقام برخوردار بوده، اما به دلایلی به این مقام بار نیافت. گرایش ضدحاخامی وی در تمام رخدادها بر همگان معلوم بود. عنان تسلط زیادی بر تلمود داشت و در موارد زیادی بر بشری بودن احکام آن تأکید داشت. وی مجبور جلای به وطن شد و در فلسطین سکنی گزید و در آنجا کنیسه‌ای برپا کرد که تا زمان جنگ‌های صلیبی رونق داشت. وی مخالف سرسخت حاخام‌ها بود و معتقد بود حاخام‌ها احکام بسیاری بر تورات افزوده‌اند. عنان همواره به پیروانش توصیه می‌کرد که «کتاب مقدس را با سخت‌کوشی جست‌وجو کنید.» (Graetz, 1974,vol. 3, p. 130) تنها منبعی که کم و بیش به آرا و افکار خاص او پرداخته، کتاب الانوار و المراقب قرقسانی است. (Alqirqisani, 1939, v 1, p. 53-54) شاگردان و پیروان عنان در تعریف و تمجید از او، جانب افراط را در پیش گرفته‌‌اند تا جایی که دربارة او گفته‌اند: «اگر عنان در دوران معبد زندگی می‌کرد، موهبت پیامبری به او عطا می‌شد.» (Graetz, 1974, v. 3, p. 129)

 

نهضت فوق به اعتبار موسسش، فرقة عنانیه نام گرفت. از زمان بنیامین نهاوندی به فرقه قرائیمی تغییر نام یافت. به عبارت دیگر، تا قرن نهم عنوان «قرائیم» بر این فرقه اطلاق نمی‌شد. «قرائیم» از واژة عبری بنی میقرا یا بعلی هامقرا،۱ یعنی اهل کتاب۲ گرفته شده است. نظر به اینکه قرائیمی‌ها به شریعت شفاهی یا شنیداری اعتقاد نداشتند و تنها تورات را معتبر می‌دانستند، به این نام خوانده شده‌اند. قرائیمی به معنای مبلغ و داعی، دقیقاً به معنای دعات اسماعیلی، نیز آمده است. قرائیمی‌ها، سنت را به طور مطلق طرد نمی‌کردند، بلکه آنان با سنت حاخامی، که آن را به لحاظ اعتبار و مرجعیت با کتاب مقدس برابر می‌دانستند و همچون کتاب مقدس آن را تقدیس می‌کردند، مخالفت داشتند وگرنه قرائیمی‌ها نیز سنت خاص خود را داشتند و آن را «سلطه موروثی۳» یا به تعبیر مسلمانان اجماع می‌خواندند. (Jo. H. /L. N, 1996b, v. 10, p. 762). قرائیمی‌ها، سنت گرایان یهودی یا سنت تلمودی را «پیروان مرجعیت» لقب داده‌اند. (Graetz, 1974,v. 3, p. 134)

 

خاستگاه قرائیم

 

در باب پیدایش این فرقه، نظرات گوناگونی ارائه شده که به اختصار به آنها اشاره می‌گردد. یهودیان حاخامی علت پیدایش فرقه فوق را دلایل شخصی بنیانگذار فرقه و نزاع او با حلقه‌های تلمودی و حاخامی می‌دانند. به زعم آنان، ابن‌داود، پسر رأس‌الجالوت۴ عراق بود و قاعدتاً پس از پدر باید به عنوان جانشین وی انتخاب می‌شد. این اتفاق بنابر صلاحدید گائون‌های مدرسه سورا و پومبدیتا دربارة او نیفتاد. از این‌رو، او مخالفت خود را با تأسیس فرقة جدیدی آشکار ساخت که در آن هیچ‌گونه مرجعیتی، به‌ویژه مرجعیت حاخامی به رسمیت شناخته نمی‌شد. در واقع، هر کس می‌توانست فارغ و آزاد از هرگونه مرجعیت بیرونی، فهم و دریافت خاص خود را از کتاب مقدس داشته باشد. از جهات گوناگون جریان اعتراضی فوق، به جریان پروتستانتیزم در مسیحیت شباهت دارد؛ زیرا آنان نیز بر بسندگی و محوریت کتاب مقدس تأکید داشتند و مرجعیت پاپ‌ها در تفسیر کتاب مقدس را برنتافتند. از نظر ایشان، هر مسیحی حق برداشت و تفسیر از کتاب مقدس را دارد، هرچند با تفسیر پاپ‌ها مخالف باشد. (Ibid, p. 128-130)

قرائیمی‌ها زمان پیدایش فرقه قرائیمی را هم‌زمان با اعطای تورات به موسی(ع) می‌دانند. بر اساس این دیدگاه، یهودیت قرائیمی را باید یهودیت اصیل دانست. به عبارت دیگر، بحث دربارة حجیت و اعتبار تورات شفاهی، پس از بازگشت از اسارت بابلی و تشکیل فرقه فریسی مطرح گشت. این دیدگاه، دو نتیجه در پی دارد: یکی اینکه، یهودیت حاخامی چون ریشه در فریسی‌ها دارد، به لحاظ زمانی بعد از یهودیت اولیه به وجود آمده است. دوم آنکه، یهودیت قرائیمی به همان صورت اولیه یهودیت و بدون هرگونه تغییری باقی مانده است.


جهت دانلود متن کامل مقاله جستاری در کلام قرائیمی کلیک نمایید

نظرات() 

پاورپوینت آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند شامل  19  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

تعاریفی ازآنتالپی

۱-آنتالپی عبارت است از گرمای موجود در سیال.

۲-آنتالپی یک خاصیت مقداری است که به صورت مجموع انرژی داخلی یک سیستم و حاصلضرب حجم سیستم در فشاری است که ازمحیط برروی سیستم اعمال میشود و محتوای  حرارتی نیز نام دارد.

H=u+p.v

انرژی داخلی U =

فشار P =

حجم مخصوص=V

 در رابطه با آب و بخار آب ۳ آنتالپی وجود دارد:

۱-انتالپی مایع اشباع

۲-انتالپی تبخیر

۳-انتالپی بخار اشباع

چکیده

فرایند تولید شکر بر اساس حداقل مصرف انرژی با سرد کردن تبلور غلیظ عصاره خام:

۱-استفاده از ریز صافی ها

۲-استفاده از دستگاه تبادل یونی

قبل از تبلور باید عصاره خام تحت تبخیر چند مرحله ای در محدوده فشار تحت فشار جو غلیظ و تبلور انجام شود.

در این فرایند فشار بخار مصرف شده به منظور ذخیره انرژی قرار می گیرد.

برای یک ساختار تبخیر کن مصرف انرژی به پارامترهای:

دما و فشار بستگی دارد.

مقدمه

این مقاله مربوط به فرایند تولید شکر بر اساس تبخیر عصاره چغندر قند و سرد سازی تبلور شکر از عصاره خام غلیظ است.

بر خلاف تولید مناسب شکر در این فرایند عصاره کالکو کربنی تصفیه نمی شود و تبلور تبخیر شکر از عصاره غلیظ با سرد سازی تبلور جایگزین می شود بنابراین این فرایند با محیط تطابق بیشتری داشته و انرژی کمتری از دست می دهد.

فرایند نمودار جریان

در ابتدا چغندر قند تمیز و بریده شده و وقتی عصاره خام جدا شد وارد دستگاه استخراج کننده می شود.

در استخراج کننده غلظت عصاره ابتدا ۱۵% است و دما در منفذ آن ۳۰ درجه است و سپس عصاره برای کاهش اجزاء چغندر قند تا دمای ۷۰ درجه گرم می شود.

دیفوزیون مهمترین مرحله استخراج قند است.

 

دیفوزیون

هدف از دیفوزیون بدست آوردن شربت خام با حداکثر خلوص و حداقل درصد قند تفاله است.

عمل تبخیر آب یا تغلیظ شربت Evaporation  نام دارد.

در مراحل ششگانه فوق هرچقدر درجه خلوص درطی تصفیه بالاتر رود میزان قند استحصالی بیشتر می شود.

برای تهیه کریستال مورد نیاز در مرحله Crystallization از شربت تصفیه شده باید درطی دو مرحله عملیات را دنبال کرد:

۱- شربت تمیزی که پس از تصفیه خام بدست می آید باید تغلیظ شود.

۲- Brix (غلظت ماده جامد محلول در آن) به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسانده شود.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند کلیک نمایید

نظرات() 

سه شنبه 5 بهمن 1395

پاورپوینت آشنایی با نماتد مرکبات

نویسنده: نگار موسوی   

پاورپوینت آشنایی با نماتد مرکبات شامل  14  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  آشنایی با نماتد مرکبات  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه

اگر یک مشت خاک را از هر نقطه باغ یا مزرعه بردارید و آن را در مقداری آب استخر رهاکنید، به جانوران نخی شکل بلند وفعالی خواهید یافت، که این موجودا نماتدها هستند که بسیاری از آنها بدون بزرگ نمایی قابل رؤیت هستند.
نماتد از کلمه یونانی گرفته شده به معنی نخ وموجودات کشیده، کرمی شکل ولوله ای هستند که بدن آنها تا حدودی دوکی شکل بوده وشبیه مارها حرکت می کنند.
گونه ای از نماتدها، ریشه مرکبات را مورد حمله قرار می دهند وباعث کاهش محصول وزوال تدریجی آنها می گردند.

مورفولوژی و بیولوژی

دارای دو شکل جنسی بوده و ماده‌ها تخم‌مرغی شکل و درخارج ریشه روی آن قرار می‌گیرد.نرها باریک می‌باشند. Bursa دیده نمی‌شود. ماده‌ها بروی ریشه‌های فرعی ضخیم که رشدشان متوقف شده ویک لایه از خاک روی آنها را پوشانده است قرار می‌گیرند.این توده خاک در اثر ترشح مخاطی ریشه باقی می‌ماند و نماتد را در مقابل شکارچی‌ها و دشمنان طبیعی محافظت می‌نماید.

طول بدن ماده‌ها بین ۰٫۳۵ تا ۰٫۴۰میلیمترمتغیر بوده و دارای بدنی کیسه‌ای شکل است،که معمولابه سمت شکم در ناحیه vulva درست در سمت جلو ودر فاصله کوتاهی از دم خم شده است. حفره دفعی خوب رشد یافته ودر جلو vulva قرار گرفته است. Ovary معمولا دارای دو خمیدگی بوده و به ناحیه مری می‌رسد.

اولین پوست اندازی درون تخم انجام می‌شود. از مجموع پوره‌ها در حدود۲۶% تبدیل به نماتد نر می‌شود.مرحله دوم پورگی قبل ازتوده تخم خارج شوند بوجود می‌آید و طول آنها بین ۰٫۲۸ تا۰٫۳۴ میکرون تغییر می‌کند. مرحله دوم پورگی نرها ۴۸ساعت مرحله سوم ۱۰۸ ساعت ومرحله چهارم پورگی۱۸۰ ساعت طول می‌کشد.معمولا نرها یک هفته پس از تفریخ به سن بلوغ می‌رسند. درسن چهارم طول بدن به۰٫۲۶ تا ۰٫۳۳ میلیمتر می‌رسد و Testis و Spicule  قابل رویت می‌باشد،اما stylet نامشخص باقی می‌ماند و مری باقی می‌ماند.

مرحله دوم پورگی ماده در حدود ۱۴ روز وقت لازم دارد تا ظاهر شود واز سلولهای ریشه تغذیه نماید و خود را برای پوست اندازی آماده نماید. در این مرحله وقتی خاک مورد مطالعه قرارمی‌گیرد نماتد مشاهده می‌شود و در صورت نبود گیاه میزبان می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.

Vulva بصورت یک شکاف عمیق وحفره‌ی دفعی خیلی برآمده است. دم نسبتا مخروطی و به سمت پشت برگشته است و به یک نوک کلفت خاتمه می‌یابد.anus و rectum مشاهده نمی‌شود.ماده‌های جوان وماده‌های سن  چهارم ۲۱ روز بعد از ورود نماتد به داخل ریشه گیاه ظاهر می‌شوند. پس از یک هفته ماده‌های جوان به لایه pericycle ریشه نفوذ کرده و در حدودسه چهارم طویلتر می‌شوند.

برای تکمیل دوره‌ی ز‌ندگی از مرحله تخم تا خاتمه دوره بلوغ۸-۶ هفته طول می‌کشد. در اثر حمله این نماتد برگها وشاخه‌های مرکبات زرد شده و محصول کاهش می‌یابد. تعداد تخمی که یک ماده می‌گذارد۷۵-۱۰۰ عدد می‌باشد. درجه حرارت مناسب برای آلودگی میزبان۳۱-۲۵ می‌باشد. تحت شرایط خشک لاروها ونرها پس از ۹ روز که در آب فرو برده شوند مجددا به زندگی خود ادامه می‌دهند.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت آشنایی با نماتد مرکبات کلیک نمایید

نظرات() 

پاورپوینت جوشکاری بدون قوس الکتریکی شامل 60 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  جوشکاری بدون قوس الکتریکی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

  تاریخچه جوشکاری

چون احتیاجات بشر اتصال و جوش در همه موارد را خواستار بوده لذا مثلاً از رومیهای قدیم فردیبه نام پلینی از لحیم به نام آرژانتاریم وترناریم استفاده می کرد که دارای مقداری مساوی قلع و سرب بوده است و ترنایم دارای دو قسمت سرب و یک قسمت قلع می باشد. که هنوز هم با پرکنندگی مورد استفاده قراردارددقت و ترکیبات شیمیایی و دستگاههای متداول طلاسازی از قدیم الایام در جواهرات با چسباندنذرات ریز طلا بر روی سطح آن با استفاده از مخلوط نمک و مس و صمغ آلی که با حرارت صمغ را کربونیزه نموده و نمک مس را به مس احیاء می کنند. و با آلیاژ طلا درست کردن ذرات ریز طلا را جوش میدهند و تاریخچه ای به شرح زیر دارند قوس جوشکاری را مورد استفاده قرار داد

برناندوز روسی درقوس کربنی را برای ذوب فلزات مورد استفاده قرار دادموسیان دراسلاویانوف الکترودهای قابل مصرف را در جوشکاری به کار گرفتبه فکر جوشکاری مقاومتی افتاد. در لوله اکسی استیلن را کشف و معرفی کرد.


ابزارهای مورد نیاز جوشکاری

.۱ ماسک

-۲عینک جوشکار

-۳دستکش ها و لباسهای حفاظتی جوشکاری

-۴چکش جوش

۵-درل دستی و سنگ سنباده

-۶جعبه مشعل و وسایل

-۷مشعل‌های جوشکاری

۸-رگلاتور

انواع اتصالات در جوشکاری

اتصال لب به لب

اتصال رویهم

اتصال گوشه‌ای یا نواری

اتصال T  شکل یا سپری

اتصال پیشانی

 

جوشکاری با گاز استیلن

گاز در مجاورت اکسیژن هوا استفاده می شود. در مورد استیکی از معمولترین اقسام جوشکاری استفاده از گاز برای تولید حرارت است. در اینجا از احتراق فاده از اکسیژن میتوان از کپسول و یا از اکسیژن هوا استفاده نمود. در شکل زیر شماتیک کلی سیستم و متعلقات نشان داده شده است.

 

تجهیزات جوشکاری با گاز استیلن

جوشکاری فلزات رنگین با گاز استیلن یا کاربیت

فلزات غیر آهنی یا فلزات رنگی به فلزاتی گفته می شود که

فاقد آهن و یا آلیاژهای آن باشند مانند مس-برنج- برنز- آلومینیوم- منگنز- روی و سرب . تمام فلزات رنگین را با کمی دقت و مهارت و آشنائی با اصول جوشکاری می توان جوش داد و برای جوشکاری این نوع فلزات بایستی خواص فلز را در نظرگرفت.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت جوشکاری بدون قوس الکتریکی کلیک نمایید

نظرات() 

دوشنبه 27 دی 1395

مقاله گیاهان دارویی و ابن سینا

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله گیاهان دارویی و ابن سینا شامل 50  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد   گیاهان دارویی و ابن سینا می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه

بشر آن اشرف مخلوقات درآن لحظه موعود قدم به جهان هستی نهاد. از نبود، بود شد، ولی نه به تنهایی بلکه همقدم و همپا با او مشکلات و سختی ها و دشمنان هستی نیز پا به عرصه نهادند. ولی نه او و نه اینها هیچیک به خود یا از خود نبودند بلکه همه ا زاو بودند و او همواره با آنها.« او» آن خالق کائنات شعاعی از بصیرت و آگاهی خود را نیز ازمنبع بیکرانش به آن اشرف مخلوقات ارزانی داشت. سختی ها را با او آفرید، تا موجبات رشد و تکاملش را فراهم ساخته باشد ولی بدون ابزار نشدنی  بود و از عدلش به دور! و آن شعاع همان ابراز بود.

خداوند گفت تو اشرف مخلوقاتی ولی نه به رایگان. پس بکوش تا آن باشی که سزاوار بودنش هستی! پس مشکلات و موانع لشکر آراستند و انسان را به مبارزه طلبیدند تا او مقابله کند، رشد کند و به تکامل موعود برسد. حال نقطه اوج این تکامل کجاست؟ تنها آن عالم هستی می داند و بس!

از جمله مبارزان سپاه مهاجمین بیماری بودو زخم و جراحت که قدرتی بس عظیم درنابودی بشر داشتند. انسان پس از لختی نگرانی و سرگردانی به خود آمد و به پاخاست! مصمم برای نابودی خصم، مجهز به سلاح بصیرت و آگاهی! همان سلاح که خالقش به او هدیه کرده بود و او جنگید و جنگید، می جنگید و خواهد جنگید ولی نه به عبث و بیهوده بلکه به بهای رشد و تکامل روحی و معنوی و عقلیش.

خداوند نه فقط موهبت بخشید بلکه در اهداء آن برخی رامورد عنایت خاص قرار داد چرا که آنان را برای مبارزه و اعتلا خود و جهان پیرامون سزاوارتر دید ازجمله:

ایران سرزمین کهن و باستانی و افتخار آمیز ما بود و مردم با درایت و  هوشمندش! و از این مردم نیز،  برخی از نعمت الهی برخوردارتر، همچون ابوریحان، رازی، و بوعلی

آری ایران از جمله سرزمین هایی است که از دیرباز از آن تابش علم الهی در شاخه های مختلف از جمله پزشکی و درمان حداکثر بهره را برده و جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده این سرزمین و دانشمندان بی نظیرش دراین راستا اعجاب انگیز و اعجاز آفرین بوده اند و به آنچنان  وسایلی در مبارزه و مقابله با بیماریها دست یافته اند که باورنکردنی است ولی با تأسف باید گفت که افکار بسته و محدود عده ای غافل و بی خبر از مواهب وجودی خود سبب شد که زمانی بس طولانی آن داده های الهی آن دانشمندان بی نظیر و یافته هایشان به فراموشی سپرده شده و جای آنها را توصیه ها و تجویزهای سمی و شیمیایی غرب بگیرند و بر سر سلامت ما آن آید که می دانیم و می بینیم!

اکنون که جهان به عظمت و روح و توان الهی آن مردان بزرگ آگاهی یافته و دانسته هایشان را چون کیمیا دانسته و مایه و سرلوحه پیشرفت خود قرار میدهد بر ماست که به عنوان وارثان حقیقی آن موهبتهای الهی و نیز آسیب دیدگان و باختگان واقعی این غفلت به جبران گذشته بپاخیزیم!

 

ابن سینا و درمان

وقتی به پزشکی می اندیشیم ناخودآگاه نام ابن سینا در ذهن متجلی می شود، زمانی که به درمان و درمان گیاهی می اندیشیم پزشکی و شیوه درمان ابن سینا تداعی می گردد. و پس پزشکی، پزشکی گیاهی و ابن سینا از یکدیگر تفکیک ناپذیر بوده و سه عنصر اصلی دریک پدیده اند.

آنچه که کشفیات و نظریه های ابن سینا را به شکلی استثنایی معتبر و ماندگار نموده  صرفاً رسیدن به یک تازه علمی نیست بلکه حجم غیرقابل باور یافته ها، تنوع یافته ها، در رشته های گوناگون، اهمیت یافته ها باتوجه به عمر متوسط او و امکانات محدود آن عصر، عامل این اعتبار و ماندگاری است و بدیهی است که چنانچه در عصر ما محققی قادر به رسیدن به تمامی یافته های ابن سینا هم باشد باز هم نمی تواند اعتباری هم پایه ابن سینا داشته باشد گرچه به جرأت می توان گفت که با وجود کلیه امکانات فعلی نیز هرگز یک دانشمند قادر به دستیابی به آنچه که ابن سینا دست یافت نخواهد بود.

بنا به گفته دایرةالمعارف کلمبیا امروز بیش از پنجاه علم با ابزار و دستگاه های دقیق و پیچیده به کمک یک پزشک می آیند تا او را قادر به تشخیص بیماری و تجویز دارو و انجام اعمال جراحی یا سایر شیوه های درمان سازند و نیز می دانیم که پس از تشخیص، انجام مراحل  بعدی، هر یک نیازمند متخصصین دیگری است. در حالی که در قرن چهارم یعنی عصر ابن سینا جز داروسازی علم یا شخص دیگری در کنار پزشک نبود که البته در اکثر موارد پزشک و داروشناس و داروساز یکی بود همچون ابن سینا.

جهت دانلود متن کامل مقاله گیاهان دارویی و ابن سینا کلیک نمایید

نظرات() 

چهارشنبه 22 دی 1395

دانلود رایگان فایل پرسشنامه

نویسنده: نگار موسوی   

دانلود رایگان فایل پرسشنامه های دانشجویی

دنلود فایل پرسشنامهی بهزیستی روان‌شناختی ریف
دنلود فایل پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)
دنلود فایل پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان
دنلود فایل پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی
دنلود فایل پرسشنامه هویت فردی بردبار
دنلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS)
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی
دنلود فایل پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
دنلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر
دنلود فایل پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها
دنلود فایل پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس
دنلود فایل پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
دنلود فایل پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4
دنلود فایل پرسشنامه عزت نفس سازمانی
دنلود فایل پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM
دنلود فایل پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
دنلود فایل پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
دنلود فایل پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)
دنلود فایل پرسشنامه رضایمندی زناشویی اسلامی
دنلود فایل پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
دنلود فایل پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
دنلود فایل پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
دنلود فایل پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی
دنلود فایل پرسشنامه خودکار آمدی بندورا
دنلود فایل پرسشنامه خود ناتوان سازی
دنلود فایل پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه
دنلود فایل پرسشنامه خود آسیب رسانی
دنلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
دنلود فایل پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی
دنلود فایل پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (۱۹۹۵)
دنلود فایل پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها
دنلود فایل پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری
دنلود فایل پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI
دنلود فایل پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر
دنلود فایل پرسشنامه ارگونومی
دنلود فایل پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)
دنلود فایل پرسشنامه احساس پیوستگی
دنلود فایل پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)
دنلود فایل پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)

نظرات() 

مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه  شامل 24صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه‌های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبت‌به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ‌شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایان‌بخش این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها: فقیه، مردم، ولایت، حاکم، انتصاب، توقیع.

 

مقدمه

حکومت یکی از نیازهای پذیرفته‌شدة اندیشمندان مختلف، برای ادارة جوامع انسانی است. در طول تاریخ بشر نیز این مهم کمتر انکار شده و از دیدگاه انکارکنندگان ضرورت حکومت، در اندیشه و عمل استقبال نشده است. بحث دربارة حکومت، بیش از آنکه ناظر به اصل حکومت باشد، متوجه حق حاکمیت و چگونگی ادارة امور اجتماع است. برخی با مسلّم انگاشتن حق حاکمیت برای انسان، به تدوین نمونه‌ و اشکالی از حکومت پرداخته‌اند تا بر اساس آن، چگونگی ادارة امور اجتماع خویش را ارزیابی کنند و زندگی خویش را سامان بخشند.

افلاطون بهترین نوع حکومت را حکومت فیلسوفان می‌داند و باور دارد تا زمانی که حکیمان زمام جامعه را به دست نگیرند، اصلاح آن ممکن نخواهد بود. (افلاطون، ۱۳۸۰، بند۴۹۹) در دوره‌های بعد، اندیشمندانی چون توماس‌ هابز که اندیشة خویش را بر شرارت ذاتی انسان مبتنی ساخته بودند، باور داشتند که اجتماع انسانی باید تحت ادارة حکومتی مطلقه باشد. (ر.ک: هابز، ۱۳۸۰) جان لاک نیز که به نیک‌سرشتی انسان معتقد بود، مدل حکومت لیبرال را پیشنهاد می‌کرد(جان لاک، ص۱۷۸) و در ادامه، روسو بر این پندار بود که قرارداد اجتماعی، مقتضی وجود حاکمیتی بر اساس ارادة عمومی است. (روسو، ۱۳۷۹، ص۱۰۳)

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) شیوه‌ای از ادارة جامعه را برای سعادت، کمال و تعالی بشر امروز به ارمغان آورد که ریشه در اندیشة علمای شیعه داشته و در حقیقت، برگرفته از منبع نظریة امامت شیعی است. بر اساس این نظریه، حق حاکمیت، مختص خداوند متعال است و اوست که نظام تکوین و تشریع عالم را اداره می‌کند. محدودیت جهانی که وطن ماست، اقتضا دارد تا خداوند این حاکمیت را به‌صورت طولی توسط پیامبران و امامان(ع) اِعمال نماید. با شکل‌گیری مفهوم غیبت در اندیشة تشیع، شاهد پرسش‌هایی از سوی شهروندان جامعة شیعی، دربارة چگونگی حل مسائل زندگی خویش، هستیم. امامان معصوم(ع) شیعه نیز در این موارد، مردم را به فقهای شیعه ارجاع داده‌اند. افزون بر ادلة عقلی، این روایات، ارائه‌دهندة شیوه‌ای از حاکمیت در عصر غیبت، بر اساس ولایت فقیه عادل می‌باشند.

توقیع شریف، از نمونه روایاتی است که از وجود مقدس امام عصر(ع) در پاسخ به پرسش اسحاق‌بن‌یعقوب صادر شده است و بر این مهم دلالت دارد. این روایت، افزون بر ارجاع مردم در حوادث واقعه به فقهای شیعه، گسترة شمول اختیارات فقیه، انتصابی بودن این شیوه از حکومت و… را بیان می‌کند. اثبات این مسئله، مستلزم بررسی سند و دلالت این روایت بوده که رسالت مقالة حاضر است. از این‌رو، در دو بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

الف) کلیات

متن روایت

روایت از چند جنبه در این مقاله بررسی خواهد شد. به نظر می‌رسد بیان بخشی از آن در متن مقاله و توجه خواننده محترم به آن، لازم و ضروری است. در این روایت بیان شده است:

وأخبرنی جماعة عن جعفر‌بن محمد‌بن قولویه وأبی غالب الزراری وغیرهما عن محمد‌بن یعقوب الکلینی عن إسحاق‌بن یعقوب قال سألت محمد‌بن عثمان العمری ـ رحمه الله ـ أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الدار ـ علیه السلام ـ أما ما سألت عنه أرشد الله وثبتک من أمر المنکرین لی من اهل‌بیتنا وبنی عمنا … ومن أنکرنی فلیس منی وسبیله سبیل ابن نوح ـ علیه السلام ـ وأما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل إخوة یوسف على نبینا وآله وعلیه السلام و أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب … وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله ـ عز وجل ـ کذب الوقاتون وأما قول من زعم أن الحسین ـ علیه السلام ـ لم یقتل فکفر وتکذیب وضلال و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة‌الله علیکم وأما محمد‌بن عثمان العمری ـ رضی الله عنه ـ وعن أبیه من قبل فإنه ثقتی وکتابه کتابی وأما محمد‌بن علی‌بن مهزیار الأهوازی فسیصلح الله قلبه ویزیل عنه شکه و… وثمن المغنیة حرام وأما محمد‌بن شاذان‌بن نعیم فإنه رجل من شیعتنا أهل البیت وأما أبو الخطاب محمد‌بن أبی‌زینب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون… و أما علة ما وقع من الغیبة… إنه لم یکن أحد من آبائی إلا وقد وقعت فی عنقه بیعة لطاغیة زمانه وإنی أخرج حین أخرج ولا بیعة لأحد من الطواغیت فی عنقی وأما وجه الانتفاع فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس إذا غیبتها عن الأبصار السحاب و… وأکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فإنّ ذلک فرجکم والسلام علیک یا إسحاق‌بن یعقوب وعلى من اتبع الهدى. (طوسی، ۱۳۷۰، ص۲۹۳)

جهت دانلود متن کامل مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه کلیک نمایید

نظرات() 

مقاله گونه‌شناسی ادله نقلی ولایت فقیه شامل 24صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  گونه‌شناسی ادله نقلی ولایت فقیه می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می­تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه­شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می‌پردازد؛ گونه­های مختلفی که می­تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین‌رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می­توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله­ای که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله­ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده­اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت­هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت­ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می­شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می­باشد.

کلیدواژه­‌ها: ادله نقلی، ولایت فقیه، ادله سلبی، ادله ایجابی، ادله تلفیقی.

 

مقدمه

نظریه ­های سیاسی در طول تاریخ، همواره به عنوان رکنی از جهان سیاست مطرح بوده‌اند. پاسخ به اینکه در طول تاریخ، نظریه­های سیاسی، نهادهای سیاسی را شکل داده­اند یا به عکس، نهادهای سیاسی، زمینه ­های شکل­گیری و رشد نظریه ­ها را فراهم نموده­اند، یا تعامل دو سویه بین آنها وجود دارد، دارای اهمیت به سزایی می­باشد، به هر حال هیچ‌گاه نمی‌توان نظریه‌های سیاسی را در بررسی تحولات تاریخی سیاسی و در مجموعه علوم سیاسی نادیده گرفت. از این‌رو، اندیشمندان سیاسی به بررسی تاریخ اندیشه­های سیاسی می­پردازند و همة نظریه­های مطرح در تاریخ تفکر سیاسی را موضوع تأملات سیاسی خود قرار می‌دهند. در این مجموعه دانش­ها، معمولاً ضمن تبیین نظریه‌ها، خاستگاه، مبانی، اصول، ویژگی‌ها و تأثیرات سیاسی و… نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در نهایت، به قضاوت و داوری درباره آن پرداخته می­شود. در این میان، نظریة ولایت فقیه بر اساس مبانی اندیشه اسلامی و با الهام از آنها، در کنار سایر نظریه‌ها، مطرح بوده است. اما پیروزی انقلاب اسلامی و شکل­گیری نظام سیاسی در ایران اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، این نظریه توجه بیشتری را در سطح جهان، و به‌خصوص در جهان اسلام به خود معطوف ساخت. همین امر زمینه­ای را فراهم آورد تا فقهاء و محققان، بررسی بیشتر این نظریه در محورهای گوناگون را موضوع پژوهش خود قرار دهند. بدین ترتیب، پژوهش­های متعددی در محورهای گوناگون از قبیل، خاستگاه، مبانی، اصول، ادله ولایت فقیه و … شکل گرفته است. ادلة نقلی ولایت فقیه، به صورت مبسوط در بسیاری از مکتوبات مربوط به نظریة ولایت فقیه مطرح گردیده و حتی آثار مستقلی به این موضوع اختصاص یافته است. با این حال، در اکثر این آثار، به بررسی ادلة نقلی ایجابی در اثبات ولایت فقیه پرداخته شده و ادله دیگری، که می‌تواند در این زمینه مفید باشد، مغفول مانده است. از این­رو،­ در این نوشتار تلاش شده است ضمن بیان گونه‌های مختلف ادله نقلی ولایت فقیه، رویکردی جدیدی در این موضوع ارائه گردد تا بتوان از این طریق، با اتقان بیشتری به اثبات ولایت فقیه بر اساس ادله نقلی پرداخت.

سئوال اصلی عبارت است از: گونه­های مختلف ادله نقلی ولایت فقیه کدام هستند؟ با توجه به این سئوال، سئوالات فرعی دیگری نیز در محورهای زیر مطرح می‌باشند: ـ مفهوم ولایت فقیه چیست؟ – جایگاه ادلة سلبی در اثبات ولایت فقیه چیست؟ – جایگاه ادله ایجابی در اثبات ولایت فقیه چیست؟ – ادله تلفیقی چه جایگاهی در اثبات نقلی ولایت فقیه دارند؟

با توجه به این سئوالات، این تحقیق در پی این است که آیا برای اثبات ولایت فقیه، می­توان از سه گونه ادله سلبی، ایجابی و تلفیقی بهره برد؟

برای پاسخ به این سئوال، ابتداء به بررسی مفهوم واژه­های «ولایت»، «فقیه» و «ولایت فقیه» خواهیم پرداخت. در ادامه به ترتیب، ادله سلبی، ادله ایجابی و ادله تلفیقی را که می­توانند در روند اثبات ولایت فقیه سودمند باشند، بیان خواهیم کرد.

مفهوم شناسی بحث

۱٫ مفهوم ولایت

«ولایت» در لغت واژه­ای است که علاوه بر کاربرد لغوی، در حوزه‌های گوناگون علوم اسلامی، مانند کلام، فلسفه، فقه، و عرفان نیز به کار رفته است. «ولایت» در باب‌های گوناگون فقه مثل قصاص، وصایت، حجر، نکاح و مکاسب از واژه­های رایج محسوب می­شود. «ولایت» در زبان عربی از ماده «ولی» گرفته شده و برای آن معانی متعددی از قبیل قرب، دوست، یاور، قیام به کار، اختیاردار و سرپرست میان شده است. برای واژه «ولایت»، افزون بر آنها معنای سلطنت و رهبری را نیز بیان می‌کنند.۱ در یک تقسیم­بندی کلی، معانی متعدد مزبور را می­توان به چهار دسته تقسم کرد: ۱٫ قرابت یا نزدیکی، ۲٫ محبت یا دوستی، ۳٫ نصرت یا یاری، ۴٫ حکومت یا تصدی امر.

در بحث از «ولایت فقیه» سه مفهوم «نخست» مورد توجه نیست؛ آنچه از این واژه اراده شده است با مفهوم چهارم، یعنی حکومت یا تصدی امر ارتباط پیدا می‌کند.۲ همان­گونه که امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.»۳ بنابراین، مراد از واژه «ولایت»، در اصطلاح حکومت و زمامداری در امور مربوط به جامعه سیاسی می­باشد که در کلام برخی فقهای دیگر نیز به صراحت به آن اشاره شده است.۴

برخی از فلاسفه به جای واژه «ولایت فقیه»، از اصطلاح «ریاست فقیه» استفاده کرده­اند. این امر می­تواند شاهدی بر معنای مورد نظر از کلمه «ولایت» باشد. فارابی در کتاب­های متعدد خود از ریاست فقیه بحث کرده است. به عنوان مثال، ایشان در کتاب سیاست مدنیه تأکید می­کند: اگر در جامعه شخص واجد ویژگی­های رئیس اول وجود نداشته باشد، در این صورت باید شرایع، تدبیرها و سنت­های رئیس اول مکتوب شده و به وسیله آن جامعه اداره شود. در چنین شرایطی، رئیسی که جامعه را با شرایع مکتوب رؤسای گذشته اداره می­کند، پادشاه سنت (ملک السنه) نامیده خواهد شد.

جهت دانلود متن کامل مقاله گونه‌شناسی ادله نقلی ولایت فقیه کلیک نمایید

نظرات() 

مقاله مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی شامل 25صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه‌های اسلام و تأکید بر مؤلفه‌هایی مانند فرهنگ و ارزش‌های سیاسی شکل گرفت. این امر ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام‌ها متفاوت ساخت. در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه‌هایی مثل فرهنگ، ارزش‌های سیاسی و مطلوب‌های سیاست خارجی بیان گردیده است، بر این اساس، مؤلفه‌های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می‌باشد، متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت توسط جوزف نای ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی، بر ارزش‌هایی چون ایثار، شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری، ولایتمداری، حق گرایی و استقلال طلبی استوار است به گونه‌ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها: قدرت نرم، قدرت سخت، فرهنگ، اخلاق، خدا محوری، ولایتمداری، عدالت و جمهوری اسلامی ایران.

 

مقدمه

وجه تمایز نظام جمهوری ایران از دیگر انقلاب­های جهان، ماهیت اسلامی، دینی و مردمی بودن آن است. در ابتدای تشکیل این حکومت، اسلام به منزلة یک اصل در این خروش و حرکت انقلابی، زمینة تحرک مردم را فراهم ساخت و عامل اصلی پیروزی این انقلاب شد. گویا با ظهور انقلاب ایران به رهبری مرجع روشن‌ضمیر، امام خمینی(ره)، گمشده‌ای آشنا رخ برآورد. خواست درونی امام خمینی(ره) در ایجاد انقلاب، به یک خواست همگانی و بیرونی مبدّل، و در اجتماع مطرح شد. این امر عامل وحدت و تحرک مردم، پیرامون یک خواستة مشترک، یعنی اسلام شد.

در این تحقیق به دنبال آنیم تا روشن سازیم که جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری و مبنا قرار دادن فرهنگ غنی اسلام به مثابة یک مکتب، و با توجه به ظرفیت­هایی که در ایجاد قدرت نرم دارد، می­تواند به منزلة یک عامل ایجابی، دیگران را جذب و همراه خود سازد و در مقابل، در مقام یک عامل سلبی، از نفوذ و رخنة هر گونه فرهنگ بیگانه و یا سلطة آنها جلوگیری کند. بدین منظور، مشکلات و کاستی‌های موجود در نظریه­های غربی، که ناشی از سطحی‌نگری، بی‌توجهی به خدا‌محوری و اخلاق و… است، برطرف می‌شود. مؤلفه­های قدرت نرم اسلامی می­تواند جایگاه مباحث اسلامی را در این موضوع به روشنی بیان کند.

پرسش اصلی نوشتار حاضر این‌ است که مؤلفه­های قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران کدام­اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، مبانی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران، بر مؤلفه­هایی مانند اخلاق، خدا‌محوری، ولایت‌پذیری، دعوت، عقلانیت، فرهنگ غنی و… استوار است که شکل‌دهنده ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و موفقیت­های زیادی را در داخل و خارج به دنبال داشته‌اند؛ اما در برخی موارد، به دلیل عدم استفادة­ درست از مؤلفه‌­های قدرت نرم، در مقام اجرا با محدودیت­هایی روبه‌رو بوده است. چارچوب نظری مطرح در این تحقیق، رویکرد سازه­انگاری (Constructivism) است که به مثابة یک فرانظریه، بعد از جنگ سرد مطرح شد (مشیرزاده، ۱۳۸۸، ص۳۲۳). در این نظریه، فرهنگ مهم­ترین مؤلفة این رویکرد را نشان می­دهد (پوراحمدی، ۱۳۸۹، ص۳۱۰). بنابراین، یکی از شاخصه­های اصلی رویکرد سازه‌انگاری، توجه به ساختارهای فرهنگی و ارزشی، در کنار عناصر مادی است. در واقع، انتخاب سازه­انگاری به‌منزلة چارچوب نظری این تحقیق، از آن روست که مدلول این نظریه، ‌ناظر به اهمیت دادن ساختارهای نرم‌افزاری نظام ذهنی و باور­ها است، و جمهوری اسلامی ایران برای نظام ارزش­ها، باورها، دین و اعتقادات اهمیت زیادی قائل می‌شود و مؤلفه­هایی مانند اخلاق، خدا‌محوری و عدالت و…، در شکل‌گیری آن مؤثر است.

قدرت نرم

برخی پرفسور حمید مولانا را نظریه‌پرداز قدرت نرم می­نامند و خود ایشان نیز ادعایی دارد که آن را در سال ۱۹۸۶ در کتاب اطلاعات و ارتباطات جهانی: مرزهای نو در روابط بین‌الملل با عنوان قدرت نامحسوس مطرح کرده است (محمدی، ۱۳۸۷، ص۲۴)؛ اما محافل دانشگاهی، از جوزف نای با عنوان نظریه‌پرداز اصلی این نظریه نام می‌برند و وی اولین شخصی است که قدرت نرم را مفهوم‌سازی کرده است. نای، قدرت نرم را شیوه­ای برای رسیدن به نتایج دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس ­دانسته، معتقد است یک کشور و حاکمیت می‌تواند بر این پایه به مقاصد مورد نظر خود برسد؛ زیرا کشورهای دیگر، ارزش­های آن را می‌پذیرند و تحت تأثیر پیشرفت و اندیشة آن قرار می­گیرند، و در نتیجه خواهان پیروی از آن می­شوند. در این مفهوم، مهم­ترین مسئله، تنظیم دستور‌العملی برای جذب دیگران است. بنابراین، قدرت نرم، کسب اهداف مورد‌ نظر، از طریق جذب کردن است، نه از طریق اجبار، زور و پاداش (نای، ۱۳۸۹، ص۴۷). از نظر جوزف نای، منابع قدرت نرم، در‌بردارندة سه مؤلفة فرهنگ، ارزش­های سیاسی و مطلوب­های سیاست خارجی است (نای، ۱۳۸۹، ص۵۱).

جهت دانلود متن کامل مقاله مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی کلیک نمایید

نظرات() 

مقاله محسن مهدی و بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب شامل 25صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   محسن مهدی و بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اندیشة سیاسی محسن مهدی و اهمیت وی در بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب می‌پردازد. تفسیر مهدی از فلسفة سیاسی اسلامی، مبتنی بر پیوند «عقل» و «وحی» و نقش متعالی این دو با «سیاست» است. همچنین، تلاش وی در بازشناسی فلسفة سیاسی فارابی، موجب تفسیر جدیدی از سنت فلسفة سیاسی غرب گردید. محسن مهدی نه تنها به احیای متون فلسفة سیاسی اسلامی و بسط محتوای آن اهتمام ورزید، بلکه نسلی از استادان و محققان را تربیت کرد که امروزه مکتب مهدی را در محافل علمی غرب شکل دادند و به بسط رهیافت وی در تفسیر فلسفة سیاسی، فلسفة سیاسی اسلامی و حتی فلسفة سیاسی غربی می‌پردازند.

 

مقدمه

محسن سیدمهدی۱ (۱۹۲۶-۲۰۰۷)، مهم‌ترین و مؤثرترین شخصیت در بسط عمیق فلسفة سیاسی اسلامی در غرب است. مهدی در ۲۱ ژوئن ۱۹۲۶ در کربلای عراق از پدری عراقی و مادری ایرانی متولد شد. پدرش طبیب بود و بر اساس اصول جالینوس طبابت می‌کرد. تحصیلات ابتدایی و متوسطة خود را در کربلا دنبال کرد و دو سال آخر متوسطه را به بغداد رفت. مهدی با اینکه بورس دولتی عراق جهت تحصیل مدیریت تجاری در دانشگاه آمریکایی بیروت را دریافت کرد؛ اما چنان علاقه‌مند و شیفته فلسفه بود که درخواست تحصیل در دو رشته را داد. وی پس از یک‌سال تدریس اقتصاد در دانشگاه بغداد در حالی که بیست و دو سال سن داشت موفق شد بورس دیگری جهت تحصیل اقتصاد در دانشگاه شیکاگو را دریافت کند. اندکی پس از رفتن به دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۴۸، تحت تأثیر آرنولد برگستراسر،۲ ایوس سیمون،۳ و بالاتر از همه نابیا ابت۴ و لئواشتراوس قرار گرفت. بنابراین، اقتصاد جای خود را به فلسفه، به ویژه بازشناسی تاریخ فلسفة اسلامی داد و وی به کمیتة اندیشة اجتماعی پیوست. تحصیلات دکترا تخصصی‌ خود را در دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۵۴م با نگارش و ارائة رساله‌ای زیرنظر اشتراوس به پایان رساند که اندکی بعد با عنوان فلسفة تاریخ ابن‌خلدون: مطالعه‌ای در مبنای فلسفی علم فرهنگ منتشر شد.۵ همچنین فوق دکتری را در دانشگاه پاریس و دانشگاه فرایبورگ گذراند.

محسن مهدی بعد از دوره‌ای به عنوان استاد مدعو در دانشگاه فرایبورگ، به بغداد برگشت و سمت‌هایی را در کالج حقوق و دانشکده هنر و علوم دانشگاه بغداد بر عهده گرفت. وی متخصص فلسفة یونان باستان، فلسفة یهودی، مسیحی و اسلامی، فلسفة سیاسی غرب مدرن و از همه مهم‌تر متخصص برجسته زبان عربی به لحاظ تاریخی و جغرافیایی بود. در سال ۱۹۵۷م، مقام استادیاری گروه زبان‌ها و تمدن‌های شرقی دانشگاه شیکاگو را پذیرفت و در مدت دوازده سالی که در آنجا بود، به بازشناسی آثار فارابی و انتشار ویرایش‌ها، ترجمه‌ها و مطالعات عمیق آنها پرداخت. محسن مهدی پس از دعوت تعداد زیادی از مؤسسات علمی، در سال ۱۹۶۹ مدیریت مرکز مطالعات خاورمیانه و ریاست گروه زبان و تمدن خاور نزدیک۶ دانشگاه هاروارد را پذیرفت. وی در دو دهة اخیر به دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه هاروارد و دیگر دانشگا‌ه‌های غربی خدمات زیادی نمود و در سال ۱۹۹۶م پس از ۲۷ سال استادی دانشگاه هاروارد بازنشسته شد. وی سال‌های طولانی عضو شورای مشورتی گروه مطالعات خاور نزدیک در پرینستون بود و نقش مهمی در شکل‌دهی مراتب عالی مطالعات خاور نزدیک و خاورمیانه در ایالات متحده ایفا کرد. وی به عنوان استاد مهمان علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های متعدد آمریکا، در دانشگاه‌های پاریس، فرایبورگ، مراکش، قاهره، پاکستان و بوردو نیز تدریس و سخنرانی‌های علمی داشته است. مهدی در ۹ جولای ۲۰۰۷م پس از تحمل بیماری طولانی در سن ۸۱ سالگی از دنیا رفت.۷

محسن مهدی به نگارش و انتشار آثار متعددی در زمینة فلسفة سیاسی اسلامی پرداخته است که به طور ویژه به خاطر کشف، ویرایش، ترجمه و تفسیر بسیاری از آثار فارابی شناخته شده است. هیچ‌یک از محققان اسلامی و غربی، همانند مهدی، آثار فراوان و بسیار مهم فارابی را کشف نکردند. وی بر اساس معیارهای روش تحقیق فلسفی، ویرایش دقیقی از آثار فارابی، به ویژه آثار سیاسی او پدید آورد. مهدی بارها به اقصی نقاط دنیا مسافرت کرد تا با کشف دست‌نوشته‌های فراموش‌شدة فارابی ویرایش موشکافانة واقعی از نظرات وی ارائه دهد. وی با کشف متون فراموش‌شده، کشف سنت فراموش‌شده را ممکن ساخت، که در آینده می‌تواند برای محققان اسلامی، بیش از محققان غربی، اهمیت داشته باشد. فلسفه تاریخ ابن‌خلدون،۸ ابو نصر الفارابی، فلسفه ارسطوطالیس، فلسفة افلاطون و ارسطوی فارابی، فلسفة سیاسی میانه،۹ ابونصر الفارابی، کتاب المله و نصوص اخری، کتاب الحروف، دیدگاه فارابی در باب فلسفه و دین،۱۰ بعد سیاسی فلسفة اسلامی،۱۱ شرق‌شناسی و مطالعه فلسفة اسلامی۱۲ و فارابی و تأسیس فلسفة سیاسی اسلامی۱۳ از جمله مهم‌ترین آثار مهدی هستند.۱۴ کتاب وجوه سیاسی فلسفة اسلامی، مهم‌ترین کتابی است که به افتخار محسن مهدی منتشر شده است.۱۵

روشن است، بررسی دقیق و همه‌جانبه یک عمر تلاش علمی محسن مهدی در باب فلسفة سیاسی اسلامی، نگارش آثار محققانه متعدد و تربیت شاگردان برجسته، تنها در یک مقاله امکان‌پذیر نیست، بی‌تردید بحث جامع دربارة فلسفة سیاسی محسن مهدی نیازمند نگارش کتابی مستقل است. از این‌رو، آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، گزیده و اجمالی‌ از اندیشه‌های محسن مهدی درباره فیلسوفان و فلسفة سیاسی اسلامی و بسط آن در محافل علمی غرب است؛ اندیشه‌هایی که متأسفانه در محافل علمی جهان اسلام و به ویژه کشور ما چندان شناخته شده نیست.

 جهت دانلود متن کامل مقاله محسن مهدی و بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب کلیک نمایید

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :